Świadectwa energetyczne

Zgodnie z unijną dyrektywą z 2003 roku,
od 1 stycznia 2009 roku obowiązują w Polsce świadectwa energetyczne dla budynków i mieszkań, które będą sprzedawane lub wynajmowane. Ocena energetyczna dotyczy zarówno budynków mieszkalnych (jedno- i wielorodzinnych), obiektów zamieszkania zbiorowego (hotele, akademiki) jak i obiektów użyteczności publicznej.
button
Roboty energetyczne

Zakład świadczy usługi w zakresie prac instalacyjnych, budowlano–montażowych, projektowych, wdrożeniowych, pomiarów i nadzoru budowlanego w branży elektroenergetycznej
(w tym pomiary instalacji elektrycznej, odgromowej, pomiary oświetlenia), opracowań dokumentacji technicznej i innych.


button
Nasza firma jest członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa PIIB