Zakład Usług Wielobranżowych

mgr inż. Jan Kostuch

Realizacja robót energetycznych, świadectwa energetyczne

Działalność w zakresie energetyki prowadzimy od 1987 r. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu, wykształconej kadrze oraz kompleksowej bazie maszynowej jesteśmy w stanie zaoferować Państwu usługi na najwyższym poziomie. Specjalizujemy się w świadczeniu usług w zakresie robót energetycznych oraz budowlanych. Wieloletnią działalność firma zawdzięcza wzajemnemu zaufaniu, partnerskim relacjom oraz wykonywaniu prac solidnie z dbałością o wysoką jakość oferowanych usług.

W zakresie energetyki zakres oferowanych przez nas usług obejmuje budowę i projektowanie:

 • linii energetycznych kablowych i napowietrznych SN i nN,
 • stacji transformatorowych słupowych, murowanych oraz kontenerowych,
 • oświetlenie zewnętrzne dróg i placów,
 • przyłącza napowietrzne oraz kablowe,
 • montaż rozdzielni średniego i niskiego napięcia,
 • awaryjne remonty linii średniego i niskiego napięcia,
 • usuwanie kolizji sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia,
 • konserwacja i eksploatacja sieci i urządzeń elektroenergetycznych,
 • przepusty pod drogami, usługi sprzętowe,
 • pomiary robocze i ochronne,
 • instalacje elektryczne wnętrzowe oraz zewnętrzne,
 • roboty ogólnobudowlane.

Pomiary / przeglądy / konserwacja

Ocena stanu instalacji elektrycznej pod względem niezawodności i bezpieczeństwa użytkowania pomoże podjąć decyzje o dalszej pracy lub dokonaniu napraw. Dzięki systematycznej kontroli potwierdza się prawidłowość działania urządzeń instalacji elektrycznych. Oferujemy szeroki zakres prac kontrolno - pomiarowych takich jak:

 • pomiary rezystancji izolacji kabli, przewodów i odbiorników elektrycznych,
 • pomiary rezystancji uziemień ochronnych i odgromowych,
 • pomiar impedancji pętli zwarciowej,
 • badanie wyłączników różnicowoprądowych,
 • pomiary natężenia oświetlenia,
 • lokalizacje miejsca uszkodzeń przewodów i kabli.

 

Dokonujemy pomiarów okresowych oraz odbiorczych. Instalacje i urządzenia elektryczne wymagają okresowych kontroli. Odpowiednio wcześnie podjęte działania prewencyjne zmniejszają ryzyko powstania poważnych i kosztownych awarii, które są powodem przestojów w produkcji.

Oferujemy konserwację stacji transformatorowych oraz instalacji obiektów przemysłowych. Dla prawidłowego i bezawaryjnego działania sieci i instalacji odbiorczych oferujemy stały nadzór nad stanem urządzeń.

Przedsiębiorstwom które w oparciu o zawarte stałe umowy korzystają z naszych usług konserwacji zapewniamy bezawaryjną i przede wszystkim bezpieczną pracę urządzeń elektrycznych i energetycznych.

Świadectwa energetyczne

Zgodnie z unijną dyrektywą z 2003 roku, od 1 stycznia 2009 roku obowiązują w Polsce świadectwa energetyczne dla budynków i mieszkań, które będą sprzedawane lub wynajmowane. Ocena energetyczna dotyczy zarówno budynków mieszkalnych (jedno- i wielorodzinnych), obiektów zamieszkania zbiorowego (hotele, akademiki) jak i obiektów użyteczności publicznej.

Oferujemy wykonanie Świadectw Charakterystyki Energetycznej (Certyfikaty Energetyczne lub Świadectwa Energetyczne) dla:

 • mieszkań - nowo wybudowanych oraz przeznaczonych do sprzedaży lub wynajmu,
 • budynków mieszkalnych - nowych oraz przeznaczonych do sprzedaży lub wynajmu,
 • budynków komercyjnych - nowych i istniejących. Oferta dotyczy obiektów jak centra handlowe, magazynów, powierzchni biurowych, itd.,
 • budynków użyteczności publicznej - nowych i istniejących.

Nadzory / doradztwo

Oferujemy usługi w zakresie nadzorów inwestycyjnych na wszelkiego typu inwestycji elektrycznych i energetycznych. Posiadamy uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania i projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacje i sieci elektryczne i elektroenergetyczne oraz uprawnienia SEP w zakresie Dozoru i Eksploatacji bez ograniczeń.

Oferujemy doradztwo w zakresie instalacji elektroenergetycznych, elektrycznych, teletechnicznych i automatyki już na etapie planowania inwestycji. Na podstawie koncepcji instalacji pomagamy stworzyć podstawy do sporządzenia projektu optymalnego pod względem zastosowanych rozwiązań technicznych. Faza przedprojektowa pozwala ustalić parametry będące podstawą do sporządzenia projektu budowlanego i technologicznego, jako zasadniczych składników projektu inwestycyjnego.

Galeria zdjęć

sobota, 11, marzec 2017

Nasze realizacje

Wybrane z ostatnich realizacji to:

 • Ventus Sp. z o.o. Kowale gm. Kolbudy. Budowa pawilonu materiałów budowlanych (przebudowa sieci energetycznej niskiego i średniego napięcia - usunięcie kolizji 15kV, przełożenie kabla SN, przebudowa sieci nN, oświetlenie terenu),
 • Browar Kościerzyna Sp. z o.o.  ul. Jedności Robotniczej (budowa stacji transformatorowej kontenerowej z obsługą wewnątrz z wyposażeniem w układ pomiarowy pośredni, rozdzielnię SN 3 polową SF6 i rozdzielnię nN 12 polową oraz budowa linii kablowej XRUHAKXS 1x70),
 • HT SOLUTIONS S.C. Pruszcz Gdański (przebudowa sieci nN 0,4 kV oraz SN 15 kV i stacji transformatorowej kontenerowej),
 • Energa - Oświetlenie Sp. z o.o. - Nowa Wieś Lęborska ul. Młynarska (budowa sieci oświetleniowej linią YAKXS 4x25),
 • Sendom - Stara Kiszewa (przebudowa linii elektroenergetycznych SN-15kV dla potrzeb zagospodarowania terenu),
 • Energa - Operator S.A. Oddział w Gdańsku - Strysza Buda gm. Kartuzy (wymiana linii napowietrznej na izolowaną AsXSn 4x70),
 • Energa - Operator S.A. Przodkowo - Kawle gm. Kartuzy (budowa powiązania linii SN - 3xXRUHAKXS 1x120  l=1.695 m. Rozłącznik SN sterowany radiowo szt. 2),
 • Energa - Operator S.A. Kosy gm. Kartuzy (budowa powiązania linii SN 3xXRUHAKXS 1x120 l=2.084 m oraz wymiana rozdzielnicy SN na sterowaną radiowo),
 • Energa - Operator S.A. - Sarnowo gm Kartuzy (budowa słupowej stacji transformatorowej Sn/nN, linii kablowych SN ECXCEL 3x10 i nN, przebudowa istniejącej stacji słupowej, demontaż linii napowietrznych SN i nN),
 • Energa - Operator S.A. - Kościerzyna gm. Kościerzyna (budowa linii SN XRUHAKXS 1x120, stacji transformatorowej SN/nN oraz złącza kablowego SN),
 • Energa - Operator S.A. Rożental gm. Pelplin (przebudowa linii napowietrznej SN-15kV, budowa słupa z rozłącznikiem),
 • Energa - Operator S.A. - Bącka Huta gm. Sierakowice (budowa przyłącza kablowego nn, linii kablowej SN i stacji transformatorowej napowietrznej, linii napowietrznej izolowanej),
 • Energa - Operator S.A. - Kartuzy gm. Kartuzy (modernizacja sieci nN AsxSn 4x70 l=1149 m, wymiana słupów szt. 44),
 • Energa Oświetlenie Sp. z o.o. - gm. Cewice (rozbudowa sieci oświetleniowej na terenie gminy Cewice linią AsXSn 2x16),
 • Energa Oświetlenie Sp. z o.o. - gm. Sulęczyno (rozbudowa sieci oświetleniowej na terenie gminy Sulęczyno linią AsXSn 2x16),
 • Energa Oświetlenie Sp. z o.o. - Gdańsk (wykonanie oględzin i pomiarów stacji transformatorowych w obrębie obwodnicy trójmiejskiej).

Kontakt / Lokalizacja

Zakład Usług Wielobranżowych mgr inż. Jan Kostuch

Garcz, ul. Kartuska 44

83-333 Chmielno, woj. pomorskie

 

mgr inż. Dariusz Kwidziński

tel. 728-417-632

mgr inż. Marzena Krawczyńska

tel. 602-572-520

mgr inż. Jan Kostuch

tel. 606-121-688

 

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 589-000-32-12

REGON: 190561159

Po godzinach

Nie tylko pracą człowiek żyje... Jan Kostuch - założyciel firmy, podróżnik, rowerzysta - długodystansowiec. Jego pasja zrodziła się kilka lat temu, po problemach związanych z operacją kręgosłupa. Obecnie ma na swoim koncie kilkadziesiąt wypraw bliższych i dalszych. Jest propagatorem zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku, dla którego świat widziany z roweru wygląda dużo lepiej.

W celu zapoznania się z wybranymi podróżami zapraszamy na stronę: www.szwajcaria-kaszubska.pl/

Zakład Usług Wielobranżowych // Jan Kostuch

zuw.kostuch.eu // 2017